مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزا امارات ( دبی ) :

اسکن از پاسپورت .

انواع ویزا های کشور امارات ( دبی ) :

ویزا ۱۴ روزه توریستی
ویزا ۱ ماهه
ویزا ۳ ماهه

نکاتی در مورد ویزا توریستی کشور امارات ( دبی ) :

ویزا ۱۴ روزه توریستی که در بالا اشاره شده از تاریخ صدور دارای ۲ ماه اعتبار است و پس از ورود به امارات ۱۴ روز اجازه اقامت در این کشور را به شما می دهد و اگر ویزا شما از نوع ۱ ماهه باشد پس از ورود ۱ ماه می توانید در این کشور اقامت داشته باشید .

ویزا های تورستی امارات در ۳ نوع عادی – نیمه فوری و فوری می باشد که نوع عادی آن در ۷ روز کاری و نوع نیمه فوری در ۳ روز کاری و نوع فوری در ۱ روز کاری صادر می شوند .

قیمت انواع ویزا های امارات ( دبی ) :

ویزا عادی ۲۸۵درهم
ویزای نیمه فوری ۳۷۰ درهم
ویزای عادی ۱ ماهه ۴۵۵ درهم

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور امارات دبی ( مسافرتی و کار و تحصیلی ) با هم متفاوت است لذا شما برای آگاهی دقیق از مبلغ ویزا و مدارک مورد نیاز ( مدارک مورد نیاز بالا برای ویزای مسافرتی می باشد ) از طریق راه های ارتباطی سایت به ما در تماس باشید.